Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 35 xuất bản ngày 05-06-2009: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-05-2009 Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 78/2007/QĐ-UBND ngày 06/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về Quy định mức hỗ trợ đối với các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 04)
28-04-2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về ban hành Quy chế chấm điểm, xếp loại thi đua các phòng, ban, xã, phường thuộc thị xã hàng năm. (từ trang 05 đến trang 18)
15-05-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phú Quý. (từ trang 19 đến trang 27)
05-05-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc phân khai kế hoạch đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh, TW năm 2009. (từ trang 28 đến trang 33)
07-05-2009 Quyết định số 1234/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định về định mức chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ ngắn ngày trong nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 34 đến trang 40)
14-05-2009 Quyết định số 1303/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Đề án thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Thuận. (từ trang 41 đến trang 51)
28,692,380 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner