Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 38 + 39 xuất bản ngày 05-07-2009: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-06-2009 Quyết định số 33/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. (từ trang 03 đến trang 17)
11-06-2009 Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về bãi bỏ Quyết định số 69/2005/QĐ-UBND ngày 18/10/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng An ninh trật tự ở xã, phường, thị trấn. (trang 18)
19-06-2009 Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. (từ trang 19 đến trang 63)
22-06-2009 Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy chế giám sát, đánh giá mức độ hài lòng của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp thuộc tỉnh Bình Thuận. (từ trang 64 đến trang 75)
23-06-2009 Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định phương thức, cơ chế, chính sách có liên quan đến việc đầu tư phát triển, nâng cấp chợ loại 2, loại 3 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 76 đến trang 82)
05-06-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện Hàm Tân. (từ trang 83 đến trang 92)
20-05-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tánh Linh. (từ trang 93 đến trang 99)
28,689,103 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner