Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 41 xuất bản ngày 25-07-2009: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-07-2009 Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 11)
10-07-2009 Quyết định số 42/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung và thay thế các Điều 17, 20, 21 và 24 của Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND ngày 13/5/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận. (từ trang 12 đến trang 17)
13-07-2009 Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bổ sung trường hợp miễn thu Lệ phí hộ tịch quy định tại Quyết định số 90/2008/QĐ-UBND ngày 20/10/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận. (từ trang 18 đến trang 19)
29-06-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009. (từ trang 20 đến trang 23)
13-07-2009 Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về kế hoạch bổ sung danh mục công trình xây dựng cơ bản và kinh phí hoạt động năm 2009 từ nguồn dự kiến vượt thu ngân sách năm 2009. (từ trang 24 đến trang 25)
03-07-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2009 nguồn vốn ngân sách huyện. (từ trang 26 đến trang 37)
07-07-2009 Quyết định số 1804/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hàng năm. (từ trang 38 đến trang 51)
28,801,038 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner