Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 48 xuất bản ngày 10-09-2009: 5 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-08-2009 Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng cảng cá tại Cảng Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 13)
21-08-2009 Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt phương án giá nước sạch và ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt do Công ty Cấp thoát nước sản xuất kinh doanh. (từ trang 14 đến trang 15)
24-08-2009 Quyết định số 55/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định về điều kiện hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 16 đến trang 30)
27-08-2009 Quyết định số 57/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. (từ trang 31 đến trang 40)
19-08-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/HU ngày 04/5/2006 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư; Kế hoạch số 45-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng gia đình thời kỳ CNH, HĐH đất nước. (từ trang 41 đến trang 51)
28,800,424 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner