Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2010

Công báo số 32 xuất bản ngày 10-07-2010: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-06-2010 Nghị quyết số 91/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Thuận đến năm 2030. (từ trang 03 đến trang 12)
30-06-2010 Nghị quyết số 92/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về quy định chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố. (từ trang 13 đến trang 17)
30-06-2010 Nghị quyết số 93/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010. (từ trang 18 đến trang 20)
24-06-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2010. (từ trang 21 đến trang 25)
30-06-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hàm Tân. (từ trang 26 đến trang 34)
05-07-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam ban hành Quy chế về công tác văn thư và lưu trữ. (từ trang 35 đến trang 67)
30-06-2010 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 68)
30-06-2010 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2004 – 2011. (trang 69)
07-07-2010 Quyết định số 1474/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND ngày 26/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 70 đến trang 71)
28,643,609 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner