Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 07 xuất bản ngày 07-01-2011: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-12-2010 Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015. (từ trang 03 đến trang 18)
16-12-2010 Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2011. (từ trang 19 đến trang 20)
17-12-2010 Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm, bức xúc năm 2011 của thành phố. (từ trang 21 đến trang 22)
17-12-2010 Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về dự toán ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2011 và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2011. (từ trang 23 đến trang 24)
17-12-2010 Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về nhiệm vụ năm 2011. (từ trang 25 đến trang 30)
09-12-2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đội Thanh tra xây dựng huyện Hàm Tân. (từ trang 31 đến trang 38)
14-12-2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Phú Quý. (từ trang 39 đến trang 41)
03-12-2010 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2004 - 2011. (trang 42)
17-12-2010 Quyết định số 2928/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 43 đến trang 47)
28,790,877 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner