Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 29 xuất bản ngày 15-07-2011: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-07-2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Đu Đủ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 23)
04-07-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước huyện Tánh Linh. (từ trang 24 đến trang 27)
12-07-2011 Quyết định số 1508/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định mức chi kinh phí thực hiện “Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các cuộc vận động quyên góp do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. (từ trang 28 đến trang 32)
28-06-2011 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về nội quy kỳ họp HĐND thành phố Phan Thiết khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 33)
29-06-2011 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 34)
29-06-2011 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết khóa X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. (trang 35)
29-06-2011 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết xác nhận kết quả bầu cử Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết khóa X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. (trang 36)
29-06-2011 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết xác nhận kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 37 đến trang 38)
29-06-2011 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết xác nhận kết quả bầu cử thành viên các Ban Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 39 đến trang 40)
29-06-2011 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết xác nhận kết quả bầu cử thành viên Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết khóa X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. (trang 41)
29-06-2011 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 42 đến trang 43)
08-07-2011 Quyết định số 21/QĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết sửa đổi Quyết định số 14/QĐ-HĐND ngày 29/6/2011 của Thường trực HĐND thành phố. (trang 44)
21-06-2011 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong xác nhận kết quả bầu cử Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong khóa VII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 45)
21-06-2011 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Tuy Phong, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 46 đến trang 47)
28,790,933 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner