Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 37 xuất bản ngày 30-08-2011: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-07-2011 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011. (từ trang 03 đến trang 07)
01-08-2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2010. (từ trang 08 đến trang 10)
01-08-2011 Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2011 - 2015. (từ trang 11 đến trang 14)
01-08-2011 Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về Chương trình giảm nghèo huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2011-2015. (từ trang 15 đến trang 17)
01-08-2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011. (từ trang 18 đến trang 20)
26-07-2011 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011. (từ trang 21 đến trang 26)
28-07-2011 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2010. (từ trang 27 đến trang 28)
28-07-2011 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2011. (từ trang 29 đến trang 33)
28-07-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong ban hành nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong khóa VII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 34 đến trang 41)
12-08-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Thanh tra huyện Hàm Tân. (từ trang 42 đến trang 47)
28,789,982 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner