Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 30 xuất bản ngày 16-06-2013: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-05-2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 03 đến trang 13)
04-06-2013 Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. (từ trang 14 đến trang 19)
05-06-2013 Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về cơ chế phối hợp vả thời gian thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận và đăng ký biến động quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 20 đến trang 39)
24-05-2013 Quyết định số 1172/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt danh mục dự án thực hiện theo hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (Hợp đồng BT) đối với dự án đường Lê Duẩn, đoạn từ Quốc lộ 1A đến ga Phan Thiết cũ. (từ trang 40 đến trang 42)
04-06-2013 Quyết định số 1238/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ cận nghèo theo Quyết định số 797/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (từ trang 43 đến trang 44)
04-06-2013 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước những tháng còn lại năm 2013. (từ trang 45 đến trang 50)
29-05-2013 Quyết định số 604/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc đính chính Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 03/5/2013 ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 51)
28,692,192 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner