Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 07-01-2014: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-12-2013 Nghị quyết số 50/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thông qua quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2014. (từ trang 03 đến trang 04)
12-12-2013 Nghị quyết số 51/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về danh mục các dự án sử dụng quỹ đất để tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2013 - 2015. (từ trang 05 đến trang 08)
12-12-2013 Nghị quyết số 52/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thoát nước đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. (từ trang 09 đến trang 11)
12-12-2013 Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc cho ý kiến các tờ trình của UBND tỉnh thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của HĐND tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh. (từ trang 12 đến trang 13)
12-12-2013 Nghị quyết số 54/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. (từ trang 14 đến trang 21)
09-12-2013 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2014 của tỉnh Bình Thuận. (từ trang 22 đến trang 39)
12-12-2013 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2014. (từ trang 40 đến trang 41)
12-12-2013 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2014. (từ trang 42 đến trang 44)
12-12-2013 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 45)
12-12-2013 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 46)
17-12-2013 Quyết định số 3284/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc. (từ trang 47 đến trang 54)
17-12-2013 Quyết định số 3285/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam. (từ trang 55 đến trang 61)
27-12-2013 Mục lục số 2013/ML-TTTT của Trung tâm Thông tin danh mục văn bản đăng Công báo năm 2013. (từ trang 62 đến trang 102)
28,637,354 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner