Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 21 xuất bản ngày 30-06-2017: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-06-2017 Quyết định số 1706/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND ngày 19/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. (trang 03)
27-06-2017 Quyết định số 1744/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Kế hoạch Xây dựng bể chứa nước hộ gia đình và đào ao trữ nước cho vùng khô hạn tỉnh Bình Thuận năm 2017 và giai đoạn 2018 - 2020. (từ trang 04 đến trang 40)
15-05-2017 Quyết định số 1269/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận bãi bỏ các Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. (từ trang 41 đến trang 43)
16-05-2017 Quyết định số 1278/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Thuận. (từ trang 44 đến trang 48)
19-05-2017 Quyết định số 1311/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận bãi bỏ Quyết định số 3407/QĐ-UBND ngày 10/12/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận. (từ trang 49 đến trang 50)
05-06-2017 Quyết định số 1497/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc đổi tên Trung tâm Kiểm nghiệm thành Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Bình Thuận trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận. (từ trang 51 đến trang 52)
05-06-2017 Quyết định số 1502/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận trực thuộc Sở Xây dựng Bình Thuận trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận. (từ trang 53 đến trang 55)
28,630,210 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner