Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 20 xuất bản ngày 13-08-2018: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-07-2018 Quyết định số 1878/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận . (từ trang 36 đến trang 52)
20-07-2018 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 93/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh . (từ trang 19 đến trang 52)
04-06-2018 Quyết định số 1402/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy định tạm thời về quản lý dẫn dụ và gây nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Bình Thuận . (từ trang 26 đến trang 52)
20-07-2018 Nghị quyết số 57/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh. (từ trang 03 đến trang 52)
29-06-2018 Quyết định số 1687/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc đổi tên Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận thành Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận . (từ trang 48 đến trang 52)
19-06-2018 Quyết định số 1534/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính phức tạp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận . (từ trang 45 đến trang 52)
18-07-2018 Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Bãi bỏ Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận . (từ trang 16 đến trang 52)
30-07-2018 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Bãi bỏ Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định giá thu một số dịch vụ y tế không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và đối với người bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận . (từ trang 18 đến trang 52)
29-06-2018 Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định trình tự lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và thông báo ḱt quả thẩm định quýt toán năm đối với nguồn vốn đầu tư do ngân sách cấp xã, phường, thị trấn quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận . (từ trang 13 đến trang 52)
03-07-2018 Quyết định số 1702/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc kiện toàn Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy tỉnh. (từ trang 49 đến trang 52)
29-06-2018 Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh . (từ trang 08 đến trang 52)
28,643,016 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner