Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2018

Công báo số 21+22 xuất bản ngày 13-08-2018: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-07-2018 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 và trước kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa X. (từ trang 09 đến trang 100)
05-07-2018 Quyết định số 718/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình (sửa đổi và bổ sung) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. (từ trang 48 đến trang 100)
20-07-2018 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng năm 2018. (từ trang 12 đến trang 100)
20-07-2018 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 6 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X . (từ trang 28 đến trang 100)
01-06-2018 Quyết định số 1370/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành quy định đánh giá, xếp loại kết quả hoạt động của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận . (từ trang 33 đến trang 100)
15-08-2018 Quyết định số 483/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuậ. (từ trang 50 đến trang 100)
20-07-2018 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về kết quả giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với người lao động của các cơ quan quản lý nhà nước và một số doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2017 . (từ trang 06 đến trang 100)
20-07-2018 Nghị quyết số 49/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. (từ trang 03 đến trang 100)
28,642,777 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner