Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 22 xuất bản ngày 06-08-2020: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-06-2020 Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. (từ trang 27 đến trang 29)
11-06-2020 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 25/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất bổ sung thực hiện năm 2019 . (từ trang 54 đến trang 56)
11-06-2020 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án kè biển trên địa bàn huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận . (trang 56)
22-07-2020 Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Bãi bỏ các Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành . (từ trang 24 đến trang 27)
28-07-2020 Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về khoa học công nghệ tỉnh Bình Thuận” ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh . (từ trang 49 đến trang 51)
22-06-2020 Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu, cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh . (từ trang 37 đến trang 49)
22-07-2020 Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh. (từ trang 09 đến trang 12)
10-06-2020 Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Sửa đổi, bổ sung nội dung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 41/2017/QĐ- UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận . (từ trang 29 đến trang 37)
11-06-2020 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Về Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác. (từ trang 51 đến trang 54)
22-07-2020 Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh . (từ trang 06 đến trang 09)
22-07-2020 Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định chế độ hỗ trợ thôi việc đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố dôi dư do sắp xếp lại tổ chức, nhân sự và chế độ trợ cấp bổ sung hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khu phố trên địa bàn tỉnh . (từ trang 15 đến trang 19)
22-07-2020 Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định mức quà tặng của tỉnh đối với các trường hợp được Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và các gia đình có nhiều liệt sĩ được tặng thưởng Huân chương Độc lập trên địa bàn tỉnh. (từ trang 03 đến trang 06)
22-07-2020 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Quy định chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh . (từ trang 19 đến trang 24)
22-07-2020 Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận Chính sách tiếp cận, hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh . (từ trang 12 đến trang 15)
28,841,372 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner