Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2007

Tháng 10-2007: 26 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-09-2007 Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
25-09-2007 Chỉ thị số 44/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả và lưu trữ Công báo do UBND tỉnh xuất bản. 
25-09-2007 Quyết định số 2380/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc đổi tên Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Tân Thiện thành Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp La Gi. 
24-09-2007 Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
24-09-2007 Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu”. 
21-09-2007 Chỉ thị số 13/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về tăng cường công tác quản lý bảo vệ nguồn tài nguyên nước trên địa bàn huyện Phú Quý. 
14-09-2007 Quyết định số 48/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp thực hiện các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng đối với công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, ban hành kèm theo Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2007 của UBND tỉnh. 
14-09-2007 Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về quản lý các hoạt động thể thao giải trí trên biển tại tỉnh Bình Thuận. 
13-09-2007 Quyết định số 46/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Nội vụ Bình Thuận. 
10-09-2007 Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2007. 
10-09-2007 Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phê duyệt Đề án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia huyện Phú Quý giai đoạn 2007 – 2010. 
10-09-2007 Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc bãi bỏ Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 20/7/2007 của UBND huyện về việc phê duyệt Đề án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia huyện Phú Quý giai đoạn 2007 – 2010. 
10-09-2007 Quyết định số 1494/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2006. 
10-09-2007 Quyết định số 1494/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2006. 
06-09-2007 Quyết định số 6087/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc bãi bỏ Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 14/02/2007 của UBND thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của nhân dân trên địa bàn thành phố. 
31-08-2007 Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý tàu thuyền và phương thức thông tin, liên lạc với tàu thuyền của thị xã La Gi đang hoạt động trên biển phục vụ chỉ huy ứng cứu khi có bão hoặc áp thấp nhiệt đới. 
31-08-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc điều chỉnh danh mục và nguồn vốn các công trình xây dựng cơ bản tại Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 12/02/2007 của UBND huyện Hàm Thuận Nam. 
31-08-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2006. 
29-08-2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp huyện Tuy Phong. 
29-08-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện Đức Linh. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
28,798,761 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner