Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2007

Tháng 02-2007: 65 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-01-2007 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Hợi năm 2007. 
04-01-2007 Quyết định đính chính số 01/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam quyết định số 471/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 về việc Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. 
03-01-2007 Quyết định số 15/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Đề án “Rà soát quy hoạch phát triển sản xuất công nghiệp tỉnh Bình Thuận đến năm 2010”. 
29-12-2006 Quyết định số 471/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. 
29-12-2006 Quyết định số 109/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2006. 
29-12-2006 Quyết định số 108/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh Quyết định số 106/2006/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn Chương trình Trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2006. 
28-12-2006 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên 02 ban HĐND huyện Tuy Phong nhiệm kỳ 2004 – 2009. 
28-12-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về nhiệm vụ năm 2007. 
28-12-2006 Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2007. 
28-12-2006 Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về phát triển kinh tế nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2007 – 2010. 
28-12-2006 Quyết định số 3453/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Dự án đầu tư Hệ thống tọa độ địa chính, đo vẽ, lập bản đồ địa chính, thành lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Xuân An, thành phố Phan Thiết. 
28-12-2006 Quyết định số 3448/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, Làng nghề Mé Pu, huyện Đức Linh. 
28-12-2006 Quyết định số 3447/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, Làng nghề Sùng Nhơn, huyện Đức Linh. 
28-12-2006 Quyết định số 3446/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, Làng nghề Vũ Hòa, huyện Đức Linh. 
28-12-2006 Quyết định số 3445/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Đức Chính, huyện Đức Linh. 
28-12-2006 Quyết định số 3444/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Đức Hạnh, huyện Đức Linh. 
28-12-2006 Quyết định số 3443/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề nông thôn tỉnh Bình Thuận đến năm 2015”. 
28-12-2006 Nghị quyết số 34/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về mục tiêu, nhiệm vụ phát triền kinh tế xã hội các xã, thị trấn vùng biển, bãi ngang giai đoạn 2007 - 2010. 
28-12-2006 Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy trình cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường. 
28-12-2006 Quyết định số 107/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định chính sách thu hút bác sĩ về công tác tại Trạm Y tế xã và Phòng khám đa khoa khu vực. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
28,800,561 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner