Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2007

Tháng 4-2007: 52 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-03-2007 Quyết định đính chính số 22/QĐĐC-TTCB của Trung tâm Công báo - Thông tin Điện tử tỉnh công báo số 23 ngày 11 tháng 3 năm 2007. 
27-03-2007 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc đẩy mạnh công tác cấp giấy phép xây dựng và tăng cường quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
23-03-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2007. 
22-03-2007 Quyết định số 776/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 48/2002/QĐ-UBBT ngày 31/7/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định tạm thời về tiêu chí làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Bình Thuận. 
22-03-2007 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc triển khai một số giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh trên tôm hùm nuôi lồng, bè ở xã Vĩnh Tân. 
22-03-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong. 
22-03-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Chương trình giảm nghèo huyện Tánh Linh giai đoạn 2006 – 2010. 
21-03-2007 Quyết định số 773/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt đơn giá lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
21-03-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách xây dựng cơ bản năm 2007. 
21-03-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2007. 
20-03-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Bắc Bình. 
15-03-2007 Quyết định số 694/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Kế hoạch tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
08-03-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Thuận. 
05-03-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí bến bãi tại các bến xe trực thuộc Bến xe Bình Thuận. 
02-03-2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII. 
01-03-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND3 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc sửa đổi khoản 7, Điều 2 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND huyện ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND ngày 24/11/2006. 
27-02-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước các hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Bắc Bình. 
22-02-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định định mức phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2007 cho Bệnh viện Lao Bình Thuận. 
14-02-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của nhân dân trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 
14-02-2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
28,800,278 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner