Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2007

Tháng 6-2007: 33 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-06-2007 Quyết định số 1579/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 05/6/2007 của UBND tỉnh về ban hành Đề án phát triển xã hội hóa bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2010. 
31-05-2007 Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chế độ trợ cấp ốm đau, thăm bệnh, viếng cán bộ khi từ trần, tặng quà nhân dịp lễ, tết cho cán bộ tỉnh Bình Thuận. 
30-05-2007 Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2007. 
30-05-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý và bố trí khu vực neo đậu phương tiện thủy nội địa và phương tiện nghề cá đoạn phía hạ lưu cầu Trần Hưng Đạo. 
29-05-2007 Quyết định số 1365/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Quy hoạch quảng cáo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 – 2010. 
29-05-2007 Quyết định số 1357/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Chương trình xây dựng quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận năm 2007. 
28-05-2007 Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Thuận. 
25-05-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết khu Lạch Dù huyện Phú Quý - tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 – 2015. 
25-05-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản, vật liệu xây dựng thông thường như đất, đá, cát, sỏi trên địa bàn huyện Phú Quý. 
22-05-2007 Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hoạt động của Công báo tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 63/2006/QĐ-UBND ngày 26/7/2006 của UBND tỉnh Bình Thuận. 
21-05-2007 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi tăng cường phòng, chống bệnh truyền nhiễm gây dịch trong vụ mùa xuân hè và dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thị xã. 
15-05-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành Chương trình hành động của UBND thị xã La Gi về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. 
10-05-2007 Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn đối với lao động tỉnh Bình Thuận. 
09-05-2007 Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định các chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực và các chính sách khác để thực hiện các nghị quyết số 04, 05 và 07 của Tỉnh ủy Bình Thuận. 
07-05-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc giao lại dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007. 
04-05-2007 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 37/2002/QĐ-UBBT ngày 22 tháng 5 năm 2002 của UBND tỉnh về việc ban hành chính sách, chế độ và đơn giá để đền bù thực hiện các dự án du lịch tại tỉnh Bình Thuận. 
03-05-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân giai đoạn 2007 – 2010. 
02-05-2007 Quyết định số 542/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý Công trình công cộng huyện Tánh Linh. 
27-04-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn huyện Phú Quý. 
27-04-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân về việc thông qua đề án điều chỉnh đường ranh giới các thôn để thành lập 02 thôn mới và phân vạch địa giới hành chính xã Tân Thắng để chia tách, thành lập xã Tân Thắng (mới) và xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
28,799,899 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner