Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2007

Tháng 7-2007: 29 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-07-2007 Nghị quyết số 62/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 
17-07-2007 Nghị quyết số 61/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính xã Lương Sơn để thành lập thị trấn Lương Sơn thuộc huyện Bắc Bình; thành lập thị trấn Tân Nghĩa và chia tách xã Tân Thắng để thành lập xã Tân Thắng và xã Thắng Hải thuộc huyện Hàm Tân. 
17-07-2007 Nghị quyết số 60/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về danh mục và mức thu tối đa các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
02-07-2007 Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 73/2004/QĐ-UBBT ngày 29/9/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức đấu thầu hoặc chào hàng cạnh tranh mua sắm tài sản. 
02-07-2007 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm Dạy nghề huyện Phú Quý. 
02-07-2007 Quyết định số 1681/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 72/2006/QĐ-UBND ngày 01/9/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 
27-06-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Hàm Thuận Nam giai đoạn 2006 – 2010. 
26-06-2007 Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý năm 2007. 
26-06-2007 Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Đề án thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” và cơ chế “Một cửa liên thông” huyện đến UBND các xã. 
25-06-2007 Quyết định số 1628/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành hướng dẫn trình tự, thủ tục xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
22-06-2007 Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc thành lập Trung tâm dạy nghề huyện Phú Quý. 
22-06-2007 Quyết định số 1600/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phân công công việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên UBND tỉnh. 
22-06-2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Phú Quý đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015. 
22-06-2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Kế hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn năm 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2015. 
21-06-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2006. 
21-06-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND thành phố Phan Thiết. 
20-06-2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trên địa bàn tỉnh. 
19-06-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc điều chỉnh bổ sung danh mục, vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh để lại cho huyện tự phân khai. 
15-06-2007 Quyết định số 1561/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định định mức chi cho công tác tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học và bổ túc phổ thông trung học, học sinh giỏi cấp tỉnh, thi tuyển sinh lớp 10 phổ thông trung học, tổ chức xét tuyển tốt nghiệp trung học cơ sở tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 
12-06-2007 Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy định cấp giấy phép, gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường cho các cá nhân trên địa bàn huyện Bắc Bình. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
28,800,847 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner