Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2009

Tháng 10-2009: 31 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-10-2009 Quyết định số 70/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi tiêu chuẩn về độ tuổi của Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã tại khoản 2, Điều 6, Chương II, Quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố ban hành kèm theo Quyết định số 81/2004/QĐ-UBBT ngày 15/11/2004 của UBND tỉnh Bình Thuận. 
02-10-2009 Quyết định số 2425/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về ban hành Nội quy tiếp công dân tại nơi tiếp công dân của HĐND và UBND huyện. 
02-10-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh về ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Công thương huyện Đức Linh. 
01-10-2009 Quyết định số 69/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận. 
01-10-2009 Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
01-10-2009 Quyết định số 2815/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Nghị Đức, xã Nghị Đức, huyện Tánh Linh. 
30-09-2009 Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc quy định phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước trên địa bàn thị xã La Gi. 
30-09-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hàm Thuận Nam. 
30-09-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Dự án huyện Hàm Thuận Nam. 
30-09-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ huyện. 
30-09-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hàm Thuận Nam. 
30-09-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Hàm Thuận Nam. 
28-09-2009 Quyết định số 67/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định một số chế độ chi cho công tác tập trung, xử lý các đối tượng lang thang trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
22-09-2009 Quyết định số 66/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định về một số ưu đãi về sử dụng đất đối với các dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
22-09-2009 Quyết định số 65/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định về định mức chi cho công tác tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên; học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện; thi tuyển sinh đầu vào trung học phổ thông; tổ chức xét tuyển tốt nghiệp trung học cơ sở tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
21-09-2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện trên các lĩnh vực cấp phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh; cấp phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ rượu và cấp phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ thuốc lá trên địa bàn huyện Hàm Tân. 
18-09-2009 Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
18-09-2009 Quyết định số 63/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định điều kiện và trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp phục vụ thắp sáng thanh long của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 
18-09-2009 Quyết định số 62/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt ban hành quy định hành lang bảo vệ kè, bờ Sông Dinh thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. 
17-09-2009 Quyết định số 2659/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc miễn học phí cho học sinh thuộc đối tượng hộ cận nghèo đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
28,800,360 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner