Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2009

Tháng 11-2009: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-11-2009 Quyết định số 76/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt và phê duyệt phương án giá nước sạch đối với các hệ thống cấp nước do Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý. 
10-11-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về ban hành Quy định về thẩm quyền, thủ tục, trình tự cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 
03-11-2009 Quyết định số 75/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
03-11-2009 Quyết định số 74/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
03-11-2009 Quyết định số 73/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
03-11-2009 Quyết định số 3121/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quyết định số 3443/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề nông thôn tỉnh Bình Thuận đến năm 2015”. 
29-10-2009 Quyết định số 72/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh Quyết định số 102/2008/QĐ-UBND ngày 26/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
29-10-2009 Quyết định số 3091/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định về thẩm quyền phê duyệt và thẩm định trong đấu thầu mua sắm tài sản bằng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
29-10-2009 Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc quy định mức thu thủy lợi phí nội đồng trên địa bàn thị xã La Gi. 
28-10-2009 Quyết định số 71/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Tài chính Bình Thuận. 
26-10-2009 Quyết định số 3048/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Văn phòng công chứng Thịnh Phát. 
26-10-2009 Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về ban hành Quy chế hoạt động Ban quản lý Quỹ chăm sóc người cao tuổi các xã, phường thuộc thị xã La Gi. 
20-10-2009 Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông từ xã, thị trấn đến huyện trên địa bàn huyện Bắc Bình. 
19-10-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn huyện Tuy Phong. 
15-10-2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Thanh tra huyện Hàm Tân. 
14-10-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế huyện Phú Quý. 
14-10-2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND huyện Phú Quý. 
14-10-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng. 
08-10-2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc phân khai bổ sung kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2009 nguồn vốn ngân sách huyện. 
07-10-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của UBND huyện Hàm Tân. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
28,801,055 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner