Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2009

Tháng 3-2009: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-03-2009 Quyết định số 709/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2002/QĐ-CTUBBT ngày 08/01/2002 của UBND tỉnh về quy định tạm thời mức thu phí dịch vụ của hoạt động công chứng, chứng thực. 
09-03-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ và Chương trình hành động số 20-NQ/TU ngày 22/9/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (khóa XI) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. 
09-03-2009 Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước. 
06-03-2009 Quyết định số 672/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt bổ sung diện tích tăng thêm để thực hiện miễn thu thủy lợi phí năm 2009 và diện tích thực hiện miễn thủy lợi phí năm 2009 cho các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
05-03-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ thành phố Phan Thiết. 
04-03-2009 Quyết định số 612/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi quy định về thẩm quyền phê duyệt và cơ quan thẩm định trong đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước bằng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
04-03-2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND ngày 19/6/2008 của UBND tỉnh và khoản 1, Điều 17 Quy chế bán đấu giá tài sản ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 16/02/2006 của UBND tỉnh. 
04-03-2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định mức thu và quản lý, sử dụng nguồn thu học phí lớp nghề phổ thông ở các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
03-03-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bình Thuận. 
02-03-2009 Quyết định số 588/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Chương trình hành động thực hiện giải pháp cấp bách thu hút khách du lịch đến Bình Thuận năm 2009. 
25-02-2009 Quyết định số 228/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2009. 
25-02-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về ban hành Quy chế về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đài Truyền thanh - Tiếp phát Truyền hình huyện. 
24-02-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
24-02-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về ban hành Quy định về m quyền, quy trình thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh và Giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ rượu trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 
17-02-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành Quy chế phối hợp quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn huyện Hàm Tân. 
17-02-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2009. 
12-02-2009 Quyết định số 267/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2009. 
11-02-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định mức thu Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
10-02-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND huyện Hàm Tân. 
09-02-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chế độ trợ cấp đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số của tỉnh đang học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong cả nước. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
28,690,889 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner