Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2009

Tháng 7-2009: 29 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-07-2009 Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bổ sung trường hợp miễn thu Lệ phí hộ tịch quy định tại Quyết định số 90/2008/QĐ-UBND ngày 20/10/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận. 
13-07-2009 Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về kế hoạch bổ sung danh mục công trình xây dựng cơ bản và kinh phí hoạt động năm 2009 từ nguồn dự kiến vượt thu ngân sách năm 2009. 
10-07-2009 Quyết định số 42/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung và thay thế các Điều 17, 20, 21 và 24 của Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND ngày 13/5/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận. 
07-07-2009 Quyết định số 1804/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hàng năm. 
03-07-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2009 nguồn vốn ngân sách huyện. 
01-07-2009 Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
29-06-2009 Nghị quyết số 83/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. 
29-06-2009 Nghị quyết số 82/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về danh mục các dự án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2009 - 2010. 
29-06-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009. 
26-06-2009 Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố. 
26-06-2009 Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định bổ sung chế độ bồi dưỡng cho người hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
24-06-2009 Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc trợ cấp khó khăn đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố. 
24-06-2009 Quyết định số 1684/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2009. 
23-06-2009 Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định phương thức, cơ chế, chính sách có liên quan đến việc đầu tư phát triển, nâng cấp chợ loại 2, loại 3 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
23-06-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về ban hành Quy chế phối hợp làm việc giữa Phòng Nông nghiệp và PTNT với Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật, Trạm Thú y và Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi La Ngà (cơ sở 2). 
22-06-2009 Quyết định số 36/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy chế giám sát, đánh giá mức độ hài lòng của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp thuộc tỉnh Bình Thuận. 
19-06-2009 Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 
15-06-2009 Quyết định số 1596/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 45/2003/QĐ-UBBT ngày 19/6/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định về chính sách hỗ trợ nông dân mua máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, đẩy nhanh tốc độ cơ giới hóa nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2003 - 2005. 
11-06-2009 Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về bãi bỏ Quyết định số 69/2005/QĐ-UBND ngày 18/10/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng An ninh trật tự ở xã, phường, thị trấn. 
11-06-2009 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc chấn chỉnh công tác xử lý tai nạn, tử vong có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
28,692,371 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner