Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2009

Tháng 8-2009: 39 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-08-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp. 
05-08-2009 Quyết định số 48/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về phân cấp thực hiện các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng đối với công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận. 
05-08-2009 Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy chế giải quyết đình công bất hợp pháp xảy ra tại doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
31-07-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về ban hành Quy chế tiếp công dân của huyện Tánh Linh. 
30-07-2009 Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định cấp về biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho các cơ sở mua sắm, cơ sở ăn uống trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
30-07-2009 Quyết định số 2086/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 10 Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 07/5/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về định mức chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ ngắn ngày trong nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
28-07-2009 Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Thanh tra tỉnh Bình Thuận. 
27-07-2009 Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Tư pháp Bình Thuận. 
27-07-2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về ban hành Quy trình cấp Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường và Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung. 
27-07-2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về ban hành Quy trình cấp Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường. 
24-07-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Phan Thiết. 
23-07-2009 Quyết định số 2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về phê duyệt bổ sung diện tích tăng thêm thực hiện miễn thu thủy lợi phí năm 2010 và diện tích thực hiện miễn thủy lợi phí năm 2010 cho các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
23-07-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Tánh Linh. 
23-07-2009 Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về điều chỉnh bổ sung việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa NS các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn huyện giai đoạn 2007 - 2010. 
23-07-2009 Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2008. 
23-07-2009 Nghị quyết số 01/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. 
22-07-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009. 
22-07-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2008 huyện Đức Linh. 
20-07-2009 Nghị quyết số 45/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2008. 
20-07-2009 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa VI - nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
28,691,196 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner