Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2009

Tháng 9-2009: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-09-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức hoạt động của BQL Di tích lịch sử - văn hóa chùa Cổ Thạch. 
01-09-2009 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. 
31-08-2009 Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung chế độ thu, quản lý và sử dụng Phí thẩm định kết quả đấu thầu ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 
28-08-2009 Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch Dự án 661 năm 2009. 
28-08-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành Kế hoạch của UBND huyện triển khai thực hiện Chương trình hành động số 07-CTr/HU ngày 04/5/2006 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. 
28-08-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch của Huyện ủy Hàm Tân (khóa VIII) thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
27-08-2009 Quyết định số 57/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận. 
25-08-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về ban hành Quy chế thuyên chuyển giáo viên hệ công lập đối với các trường học thuộc huyện quản lý. 
24-08-2009 Quyết định số 55/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định về điều kiện hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
21-08-2009 Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt phương án giá nước sạch và ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt do Công ty Cấp thoát nước sản xuất kinh doanh. 
20-08-2009 Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng cảng cá tại Cảng Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. 
19-08-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/HU ngày 04/5/2006 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư; Kế hoạch số 45-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng gia đình thời kỳ CNH, HĐH đất nước. 
19-08-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp huyện Phú Quý. 
13-08-2009 Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định tổ chức họp báo của UBND tỉnh Bình Thuận. 
11-08-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2008. 
07-08-2009 Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy định việc hỗ trợ thay thế xe công nông; xe cơ giới 3 bánh; xe thô sơ ba, bốn bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
07-08-2009 Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Tỉnh ủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X). 
05-08-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý các Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Tuy Phong. 
04-08-2009 Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã La Gi. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,692,168 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner