Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2010

Tháng 10-2010: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-10-2010 Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Chính sách hỗ trợ đối với các cơ sở sản xuất gạch thủ công khi di dời, chuyển đổi công nghệ hoặc chấm dứt hoạt động vào năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
14-10-2010 Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Phí đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
11-10-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng. 
06-10-2010 Chỉ thị số 29/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
05-10-2010 Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
04-10-2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đội Thanh tra xây dựng thị xã La Gi. 
30-09-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành Quy chế về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bắc Bình. 
24-09-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc thành lập Đội Thanh tra xây dựng huyện Hàm Tân. 
22-09-2010 Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2015. 
17-09-2010 Quyết định số 2138/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về các nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ, đổi mới công nghệ theo Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2006 và Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức chuẩn trình độ công nghệ T, H, I, O đối với ngành chế biến hải sản đông, khô. 
15-09-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình về việc ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách huyện ủy thác qua Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện. 
15-09-2010 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh xác nhận kết quả bầu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
15-09-2010 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh xác nhận kết quả bầu miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
15-09-2010 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
15-09-2010 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 
15-09-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Phan Thiết. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,643,223 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner