Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2010

Tháng 4-2010: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-04-2010 Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh. 
12-04-2010 Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Chương trình tiếp tục đổi mới, củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015. 
06-04-2010 Quyết định số 712/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc bãi bỏ Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 19/10/2009 của UBND huyện Tuy Phong về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn huyện Tuy Phong. 
01-04-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc điều chỉnh số liệu giao dự toán chi ngân sách năm 2010 đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp tại Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009. 
29-03-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục năm 2010. 
24-03-2010 Quyết định số 664/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý xe công nông, xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ ba, bốn bánh tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh. 
24-03-2010 Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định quản lý xe công nông, xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ ba, bốn bánh tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh. 
23-03-2010 Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
19-03-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy và mối quan hệ của Phòng Văn hóa và Thông tin. 
19-03-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Hàm Tân. 
19-03-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hàm Tân. 
17-03-2010 Quyết định số 597/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chế độ chi cho Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Thuận. 
17-03-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của nhà đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước trong việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
17-03-2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về chính sách trợ cấp kinh phí đối với người được cử đi học theo Đề án "Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài" của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007-2013 ban hành kèm theo Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 20/3/2008 của UBND tỉnh. 
15-03-2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về quy mô và vị trí để xây dựng cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
15-03-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phân khai danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 từ nguồn vốn Tam nông tỉnh giao huyện phân khai. 
15-03-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phân khai danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giao huyện phân khai. 
10-03-2010 Quyết định số 554/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Cụm công nghiệp Bắc Bình 1, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình. 
03-03-2010 Quyết định số 179/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc hủy bỏ Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 26/3/2009 của UBND thành phố Phan Thiết về việc Quy định cấp Giấy phép, gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường cho các cá nhân trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 
03-03-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
28,643,576 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner