Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2010

Tháng 8-2010: 32 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-08-2010 Quyết định số 1791/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt bổ sung diện tích tăng thêm thực hiện miễn thu thủy lợi phí năm 2011 và diện tích thực hiện miễn thủy lợi phí năm 2011 cho các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
09-08-2010 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh, chế độ bảo hiểm y tế và chế độ mai táng phí của những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, khu phố. 
09-08-2010 Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về triển khai thực hiện phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bình Thuận. 
03-08-2010 Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước tỉnh Bình Thuận. 
30-07-2010 Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi mức thu Phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-UBND ngày 19/11/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng Phí thẩm định kết quả đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
30-07-2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
23-07-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy chế về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bắc Bình. 
21-07-2010 Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về bổ sung nguồn vốn được UBND tỉnh hỗ trợ từ tiền sử dụng đất và tiền chuyển mục đích sử dụng đất tại khu dịch vụ 7 ha thuộc Khu dân cư Bến Lội - Lại An (giai đoạn 2.1), xã Hàm Thắng để thanh toán nợ các công trình xây dựng cơ bản từ năm 2009 trở về trước. 
21-07-2010 Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện - phần điều tiết nguồn cho ngân sách huyện năm 2009 để bổ sung các khoản chi phát sinh phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2010. 
21-07-2010 Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành quy định các địa điểm cấm quay phim, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
21-07-2010 Nghị quyết số 31/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện Hàm Thuận Bắc năm 2009. 
21-07-2010 Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010. 
19-07-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Thanh tra huyện Bắc Bình. 
19-07-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2010. 
19-07-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2009. 
19-07-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2010. 
19-07-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2009. 
19-07-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010. 
18-07-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2010. 
18-07-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2009. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
28,643,294 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner