Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2011

Tháng 3-2011: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-03-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy định lập dự toán, chi sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
08-03-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân. 
07-03-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về quan hệ, quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
04-03-2011 Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Thông tư số 33/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010 của Bộ Công an quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. 
25-02-2011 Quyết định số 540/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giải thể Tổ công tác phúc tra các quyết định giải quyết khiếu nại của các cấp trong tỉnh. 
25-02-2011 Quyết định số 539/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giải thể Tổ Kiểm tra việc thực hiện Pháp lệnh Cán bộ, công chức và Cải cách hành chính tỉnh Bình Thuận. 
24-02-2011 Quyết định số 529/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy định về một số định mức chi phục vụ hoạt động tham vấn ý kiến nhân dân của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
21-02-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc miễn phí xây dựng. 
30-01-2011 Quyết định số 495/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2011. 
10-01-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Đội Thanh tra xây dựng huyện Đức Linh. 
10-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành Quy chế thi đua khen thưởng. 
07-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Chương trình phát triển vùng Bắc Bình do tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới Việt Nam tài trợ. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,790,955 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner