Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2011

Tháng 4-2011: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-04-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết sửa đổi, bổ sung điểm 2, Điều 2, Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND thành phố Phan Thiết về việc ban hành Quy định cấp Giấy phép đào lòng lề đường, đổ vật liệu lề đường và sử dụng hè phố trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 
07-04-2011 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn huyện năm 2011. 
29-03-2011 Quyết định số 766/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giao chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên ngân sách Nhà nước 9 tháng còn lại trong năm 2011 để thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. 
24-03-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phân khai danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 từ nguồn vốn Tam nông tỉnh giao huyện phân khai. 
23-03-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước huyện Tánh Linh. 
22-03-2011 Quyết định số 714/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt kết quả Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 – 2020. 
18-03-2011 Nghị quyết số 104/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015. 
15-03-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2011 cho các đơn vị trực thuộc huyện Hàm Tân. 
14-03-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam ban hành Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật huyện Hàm Thuận Nam. 
07-03-2011 Quyết định số 553/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập và ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 
02-03-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hàm Tân. 
02-03-2011 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về chi ngân sách Nhà nước để xử lý nợ tạm ứng tiền vé máy bay đưa ngư dân bị bắt ở nước ngoài về nước. 
21-02-2011 Quyết định số 441/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2011. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,789,661 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner