Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2011

Tháng 5-2011: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-05-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
28-04-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy trình thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. 
27-04-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 08/5/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận. 
20-04-2011 Quyết định số 947/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 
20-04-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng Phí chợ trên địa bàn huyện Phú Quý. 
19-04-2011 Quyết định số 934/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng thư điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận. 
19-04-2011 Quyết định số 442/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết về việc bổ sung Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 14/4/2011 của UBND thành phố Phan Thiết. 
07-04-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh Bình Thuận. 
06-04-2011 Quyết định số 865/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi một số điểm tại Quyết định số 2840/QĐ-UBND ngày 08/12/2010 của UBND tỉnh. 
06-04-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đức Linh. 
06-04-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Linh. 
01-04-2011 Quyết định số 811/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025”. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,790,775 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner