Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2011

Tháng 7-2011: 36 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-07-2011 Quyết định số 1508/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định mức chi kinh phí thực hiện “Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các cuộc vận động quyên góp do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. 
12-07-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ huyện Tuy Phong. 
11-07-2011 Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận. 
08-07-2011 Quyết định số 21/QĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết sửa đổi Quyết định số 14/QĐ-HĐND ngày 29/6/2011 của Thường trực HĐND thành phố. 
08-07-2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý Bình Thuận dùng cho sản phẩm quả thanh long. 
08-07-2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Đu Đủ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. 
04-07-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước huyện Tánh Linh. 
01-07-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 25/3/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
01-07-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2011. 
29-06-2011 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
29-06-2011 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết xác nhận kết quả bầu cử thành viên Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết khóa X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 
29-06-2011 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết xác nhận kết quả bầu cử thành viên các Ban Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
29-06-2011 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết xác nhận kết quả bầu cử thành viên Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
29-06-2011 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết xác nhận kết quả bầu cử Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết khóa X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 
29-06-2011 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết khóa X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 
29-06-2011 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
28-06-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định mức thu học phí; thực hiện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 – 2015. 
28-06-2011 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về nội quy kỳ họp HĐND thành phố Phan Thiết khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
22-06-2011 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
22-06-2011 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận xác nhận kết quả bầu cử Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
28,790,545 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner