Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2011

Tháng 8-2011: 43 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-08-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Thanh tra huyện Hàm Tân. 
03-08-2011 Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý đặt tên các tuyến đường trên địa bàn huyện Phú Quý. 
01-08-2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011. 
01-08-2011 Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về Chương trình giảm nghèo huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2011-2015. 
01-08-2011 Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2011 - 2015. 
01-08-2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2010. 
01-08-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bắc Bình. 
29-07-2011 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Chương trình giảm nghèo tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015. 
29-07-2011 Thông báo số 12/TB-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Ủy viên Thường trực HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 
29-07-2011 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về bổ sung Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2011. 
29-07-2011 Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2011. 
29-07-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi NSNN năm 2010. 
29-07-2011 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011. 
28-07-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong ban hành nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong khóa VII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
28-07-2011 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2011. 
28-07-2011 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2010. 
27-07-2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc tăng cường công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện Tánh Linh. 
26-07-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đức Linh. 
26-07-2011 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011. 
25-07-2011 Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc thông qua Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Đức Linh, giai đoạn 2011 - 2015. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
28,791,120 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner