Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2011

Tháng 9-2011: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-09-2011 Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định cụ thể chế độ ưu đãi thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
12-09-2011 Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống do các cơ quan, đơn vị của tỉnh Bình Thuận thực hiện. 
06-09-2011 Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế xử lý biến động bất thường của thị trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
31-08-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước thành phố Phan Thiết. 
22-08-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Đức Linh. 
19-08-2011 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy định về chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ. 
19-08-2011 Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định mức thuế môn bài đối với các loại thuyền hoạt động khai thác hải sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
18-08-2011 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định trình tự, thủ tục tự kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
18-08-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
12-08-2011 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc hủy bỏ Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND đặt tên các tuyến đường trên địa bàn huyện Phú Quý. 
29-07-2011 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về phê chuẩn việc sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách thành phố năm 2010. 
29-07-2011 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2010. 
29-07-2011 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2010. 
29-07-2011 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,790,210 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner