Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2013

Tháng 3-2013: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-03-2013 Quyết định số 593/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Đề án "Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, có xét đến năm 2025". 
18-03-2013 Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về cộng tác viên dịch thuật và khung mức thu thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
15-03-2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành biểu giá nước sinh hoạt và phê duyệt phương án giá nước sạch đối với các hệ thống cấp nước nông thôn do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn quản lý. 
12-03-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành Quy định về vi trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tánh Linh. 
08-03-2013 Quyết định số 519/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc đính chính Quyết định số 91/2006/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 
08-03-2013 Quyết định số 517/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt Kế hoạch điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại tỉnh Bình Thuận. 
08-03-2013 Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá, phí đấu giá, chi phí dịch vụ đấu giá tài sản và quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
06-03-2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định về phân phối, sử dụng nguồn thu lâm sản ngoài gỗ của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
01-03-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2013. 
25-02-2013 Quyết định số 786/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2013. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,689,657 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner