Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2013

Tháng 5-2013: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-05-2013 Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 90/2008/QĐ-UBND ngày 20/10/2008 của UBND tỉnh. 
09-05-2013 Quyết định số 1024/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Đề án "kế hoạch và lộ trình phát triển các khu công nghiệp có lợi thế so sánh kết hợp với chuyển đổi cơ cấu ngành, đẩy mạnh chuyên môn hóa và nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm của tỉnh Bình Thuận đến năm 2020". 
09-05-2013 Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về tăng cường quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
07-05-2013 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản Nhà nước thuộc phạp vi quản lý của tỉnh Bình Thuận. 
06-05-2013 Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
04-05-2013 Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên và huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
03-05-2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy chế làm việc của Ủ y ban nhân dân thị xã La Gi nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
24-04-2013 Thông báo số 98/TB-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc đính chính tiêu đề, căn cứ pháp lý ban hành các Quyết định của UBND huyện Hàm Thuận Nam. 
22-04-2013 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về công tác phòng chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2013. 
18-04-2013 Quyết định số 1794/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc đính chính văn bản. 
18-04-2013 Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định nội dung, mức chi cho công tác thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên, công tác tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập, thi học sinh giỏi, xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở, xét tuyển sinh vào lớp 6 Trung học cơ sở tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. 
16-04-2013 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
05-04-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về định hướng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng huyện Tuy Phong đến năm 2020. 
05-04-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Tuy Phong giai đoạn 2012 - 2015. 
05-04-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn huyện Tuy Phong giai đoạn 2012 - 2015. 
05-04-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về thực hiện một số chính sách về đào tạo nghề, giải quyết việc làm huyện Tuy Phong đến năm 2020. 
05-04-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về tiếp tục thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2012 - 2015. 
05-04-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm đầu (giai đoạn 2011-2015) của huyện Tuy Phong. 
01-04-2013 Quyết định số 688/QĐ-HĐPTNL của Hội đồng phát triển nhân lực tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2011-2020 về việc ban hành Quy chế hoạt động, mối quan hệ công tác và phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng phát triển nhân lực tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2011 - 2020. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,692,291 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner