Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2014

Tháng 11-2014: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-11-2014 Quyết định số 3770/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan quản lý Nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
04-11-2014 Quyết định số 3624/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 30/9/2014 đã hết thời hạn, thời hiệu có hiệu lực, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng không còn. 
04-11-2014 Quyết định số 3623/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đến ngày 30/9/2014 hết hiệu lực thi hành. 
04-11-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc Quy định chỉ giới, quy mô xây dựng công trình, nhà ở trên địa bàn huyện Phú Quý. 
30-10-2014 Quyết định số 3543/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận năm 2014. 
30-10-2014 Quyết định số 1503/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc bãi bỏ Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 14/11/2011 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý. 
30-10-2014 Quyết định số 106/QĐ-VP của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách các đối tượng được cấp phát miễn phí Công báo do Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận xuất bản. 
29-10-2014 Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận. 
28-10-2014 Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định vị trí cống đầu kênh của tổ chức hợp tác dùng nước trong các hệ thống công trình thủy lợi; phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
24-10-2014 Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về phân cấp, phân công trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
24-10-2014 Quyết định số 1482/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành từ năm 2006 - 2014. 
23-10-2014 Quyết định số 3477/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2014 - 2020. 
22-10-2014 Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định việc lập, giao kế hoạch thu chi, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bình Thuận. 
17-10-2014 Quyết định số 1450/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành từ năm 2006 đến ngày 30/8/2014 hết hiệu lực thi hành. 
17-10-2014 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc thông qua Quy hoạch chung đô thị Võ Xu giai đoạn 2013 - 2030. 
17-10-2014 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc thông qua Quy hoạch chung đô thị Đức Tài giai đoạn 2013 - 2030. 
07-10-2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Phú Quý. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,638,233 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner