Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2014

Tháng 7-2014: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-07-2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
09-07-2014 Quyết định số 3038/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 04/7/2011 của UBND huyện về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước huyện Tánh Linh. 
04-07-2014 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND thành phố Phan Thiết nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
04-07-2014 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố Phan Thiết nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
04-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết về phê chuẩn sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách thành phố năm 2013. 
03-07-2014 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý và xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
03-07-2014 Quyết định số 2265/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2014. 
30-06-2014 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh Quyết định số 270/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2014. 
24-06-2014 Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
24-06-2014 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế hoạt động Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
18-06-2014 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành quy định mức chi từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho các địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ. 
18-06-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh ban hành “Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Đức Linh”. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,638,650 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner