Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2014

Tháng 8-2014: 48 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-08-2014 Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
12-08-2014 Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định chế độ cho học sinh dân tộc thiểu số học nghề tại Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận. 
08-08-2014 Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
07-08-2014 Quyết định số 2600/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thu hồi đất đã cho Doanh nghiệp tư nhân Thanh Thi thuê để xây dựng khu du lịch Thanh Thi tại phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết. 
01-08-2014 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 07/4/2011 của UBND tỉnh. 
31-07-2014 Quyết định số 2519/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Võ Xu, thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh và một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 
31-07-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014. 
31-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013 của huyện Hàm Thuận Bắc. 
30-07-2014 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
30-07-2014 Quyết định số 2571/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận phê duyệt Kế hoạch mở rộng điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại tỉnh Bình Thuận. 
28-07-2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thoát nước đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 
25-07-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc ban hành Quy định chỉ giới xây dựng các tuyến đường hẻm, đường nội bộ trong khu dân cư trên địa bàn thị trấn Phú Long, Ma Lâm. 
24-07-2014 Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định việc quản lý, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
24-07-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2014. 
24-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2013. 
24-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung trung tâm thị trấn Lạc Tánh giai đoạn 2014 - 2030, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. 
24-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 khu vực ven biển Tân Tiến - Tân Thuận, thị xã La Gi và huyện Hàm Thuận Nam Tỉnh Bình Thuận. 
24-07-2014 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện khóa VII - Nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
24-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2013. 
24-07-2014 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Hàm Thuận Nam khóa VII - Nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
28,637,609 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner