Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2014

Tháng 9-2014: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-09-2014 Quyết định số 3038/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận. 
11-09-2014 Quyết định số 3016/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ sung loại hình dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thực hiện đấu thầu (hoặc đặt hàng) vào danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 30/3/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 
06-09-2014 Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định về quản lý dịch vụ internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
03-09-2014 Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định đối tượng thu, mức thu, quản lý và sử dụng phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
29-08-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2013. 
28-08-2014 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp với các cơ quan, ban ngành trong việc quản lý Nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
25-08-2014 Quyết định số 2828/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về phân công nhiệm vụ thực hiện quản lý đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
25-08-2014 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai nhiệm vụ năm học 2014 - 2015. 
22-08-2014 Quyết định số 2791/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, có xét đến 2025. 
20-08-2014 Quyết định số 2740/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố bổ sung Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
14-08-2014 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định chế độ kiêm nhiệm công tác và tổ chức các lớp phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
12-08-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Tổ hợp tác dùng nước trên địa bàn huyện Tánh Linh. 
11-08-2014 Quyết định số 2626/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng giáo viên Trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 
28-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình thông qua Đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 khu vực ven biển Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. 
28-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về thông qua Đồ án quy hoạch chung xây dựng Đô thị Chợ Lầu giai đoạn đến năm 2025 - tầm nhìn đến năm 2030. 
28-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương huyện Bắc Bình năm 2013. 
28-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,638,412 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner