Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2017

Tháng 6-2017: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-06-2017 Quyết định số 1744/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Kế hoạch Xây dựng bể chứa nước hộ gia đình và đào ao trữ nước cho vùng khô hạn tỉnh Bình Thuận năm 2017 và giai đoạn 2018 - 2020. 
23-06-2017 Quyết định số 1706/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND ngày 19/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 
05-06-2017 Quyết định số 1502/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Viện Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận trực thuộc Sở Xây dựng Bình Thuận trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Quy hoạch xây dựng tỉnh Bình Thuận. 
05-06-2017 Quyết định số 1500/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Bình Thuận năm 2017. 
05-06-2017 Quyết định số 1497/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc đổi tên Trung tâm Kiểm nghiệm thành Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Bình Thuận trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận. 
22-05-2017 Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận bãi bỏ Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phương thức đầu tư xây dựng chợ mới, nâng cấp, cải tạo chợ hạng 2, hạng 3 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
19-05-2017 Quyết định số 1311/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận bãi bỏ Quyết định số 3407/QĐ-UBND ngày 10/12/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận. 
16-05-2017 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định Chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020. 
16-05-2017 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 
16-05-2017 Quyết định số 1278/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Thuận. 
15-05-2017 Quyết định số 1269/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận bãi bỏ các Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. 
15-05-2017 Quyết định số 1268/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thành lập Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Nam và Bệnh viện huyện Hàm Thuận Nam. 
15-05-2017 Quyết định số 1267/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thành lập Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết và Bệnh viện thành phố Phan Thiết. 
15-05-2017 Quyết định số 1266/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thành lập Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc và Bệnh viện huyện Hàm Thuận Bắc. 
15-05-2017 Quyết định số 1265/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thành lập Trung tâm Y tế huyện Tánh Linh trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế huyện Tánh Linh và Bệnh viện huyện Tánh Linh. 
15-05-2017 Quyết định số 1263/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thành lập Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong và Bệnh viện huyện Tuy Phong. 
09-05-2017 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh. 
04-05-2017 Quyết định số 1159/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan được quy định tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,630,226 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner