Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2017

Tháng 8-2017: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-08-2017 Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
24-08-2017 Quyết định số 2462/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận. 
21-08-2017 Quyết định số 2414/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Bình Thuận. 
16-08-2017 Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành quy định quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
04-08-2017 Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
01-08-2017 Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bình Thuận. 
01-08-2017 Quyết định số 2193/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt tạm thời khu vực phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 
31-07-2017 Quyết định số 2174/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận bãi bỏ Quyết định số 3432/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận. 
26-07-2017 Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
25-07-2017 Quyết định số 2085/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Thuận. 
20-07-2017 Quyết định số 2061/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận bãi bỏ Quyết định số 1961/QĐ-CTUBBT ngày 12/8/2003 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các Ban quản lý du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
17-07-2017 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017. 
17-07-2017 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018. 
17-07-2017 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận thành lập Đoàn giám sát Việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2017. 
17-07-2017 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2 và trước kỳ họp thứ 3 - HĐND tỉnh khóa X. 
17-07-2017 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020 định hướng đến năm 2030. 
17-07-2017 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thông qua đề án Đề nghị công nhận thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận là đô thị loại III. 
17-07-2017 Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 
17-07-2017 Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
17-07-2017 Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh BìnhThuận. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
28,631,528 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner