Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2007

Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh ban hành: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-07-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Chương trình giải quyết việc làm huyện Tánh Linh giai đoạn 2007 – 2010. 
24-07-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về phát triển điện lực huyện Tánh Linh giai đoạn 2006 - 2010, có xét đến năm 2015. 
24-07-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2006 - 2010 của thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh. 
24-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, vốn đầu tư kế hoạch xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2007. 
24-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2007. 
24-07-2007 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2006. 
24-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 
22-12-2006 Nghị quyết số 20/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc Quy định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã theo ủy quyền Hội đồng nhân dân tỉnh. 
22-12-2006 Nghị quyết số 19/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Chương trình nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2006 – 2010. 
22-12-2006 Nghị quyết số 18/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về trích ngân sách huyện hỗ trợ cho Ngân hàng Chính sách xã hội huyện bổ sung nguồn vốn tín dụng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện. 
22-12-2006 Nghị quyết số 17/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007. 
22-12-2006 Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện năm 2007. 
22-12-2006 Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Chương trình xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện giai đoạn 2006 – 2010. 
22-12-2006 Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2007. 
21-12-2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2007. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,799,970 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner