Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2007

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành: 95 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-09-2007 Quyết định số 52/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
25-09-2007 Chỉ thị số 44/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả và lưu trữ Công báo do UBND tỉnh xuất bản. 
25-09-2007 Quyết định số 2380/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc đổi tên Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Tân Thiện thành Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp La Gi. 
24-09-2007 Quyết định số 51/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
24-09-2007 Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Doanh nhân Bình Thuận tiêu biểu”. 
14-09-2007 Quyết định số 48/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp thực hiện các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng đối với công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, ban hành kèm theo Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2007 của UBND tỉnh. 
14-09-2007 Quyết định số 47/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về quản lý các hoạt động thể thao giải trí trên biển tại tỉnh Bình Thuận. 
13-09-2007 Quyết định số 46/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Nội vụ Bình Thuận. 
10-09-2007 Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2007. 
23-08-2007 Quyết định số 2184/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ các quyết định có liên quan đến thu tiền đóng góp xây dựng trường học. 
21-08-2007 Quyết định số 2146/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, ngành công nghiệp mũi nhọn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 - 2010, tầm nhìn đến năm 2020. 
15-08-2007 Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và thời hạn cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
15-08-2007 Quyết định số 44/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh Kế hoạch nguồn vốn hỗ trợ đầu tư y tế từ nguồn thu xổ số kiến thiết chuyển tiếp sang kế hoạch năm 2007. 
15-08-2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
14-08-2007 Quyết định số 43/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ điểm b, khoản 1, Điều 1 của Quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn. 
14-08-2007 Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định về đơn giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 
06-08-2007 Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc Giấy phép kinh doanh. 
01-08-2007 Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn đầu tư phát triển khoa học công nghệ năm 2007. 
24-07-2007 Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi Điều 4, Điều 5, Điều 6 của Quy định mức thu, quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, ban hành kèm theo Quyết định số 62/2006/QĐ-UBND ngày 21/7/2006 của UBND tỉnh. 
24-07-2007 Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định một số chế độ trợ cấp thực hiện công tác dân số từ nguồn ngân sách Nhà nước. 
Chuyển tới trang:  /5       Số văn bản mỗi trang: 
28,801,099 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner