Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2007

Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc ban hành: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-03-2011 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc ban hành Quy định phạm vi hoạt động của xe công nông tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc. 
31-08-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2006. 
07-05-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc giao lại dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007. 
19-04-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc điều chỉnh Điều 6, Điều 8 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND ngày 27/3/2007 của UBND huyện Hàm Thuận Bắc. 
18-04-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước. 
23-03-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2007. 
29-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc ban hành Đề án nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2006 đến 2010. 
25-01-2007 Quyết định đính chính số 324/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc 324/QĐĐC-UBND. 
25-01-2007 Quyết định đính chính số 323/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 27/12/2006 của UBND huyện về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007. 
18-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc Quy định mức thu thủy lợi phí nội đồng trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc. 
27-12-2006 Quyết định số 18/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và xây dựng cơ bản năm 2007. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,800,631 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner