Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2007

Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam ban hành: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-08-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc điều chỉnh danh mục và nguồn vốn các công trình xây dựng cơ bản tại Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 12/02/2007 của UBND huyện Hàm Thuận Nam. 
27-06-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Hàm Thuận Nam giai đoạn 2006 – 2010. 
01-03-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND3 của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc sửa đổi khoản 7, Điều 2 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND huyện ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND ngày 24/11/2006. 
12-02-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2007. 
12-02-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2007. 
09-02-2007 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính. 
09-02-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng huyện Hàm Thuận Nam. 
30-01-2007 Chỉ thị số 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Hợi năm 2007. 
22-01-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách huyện và xã, thị trấn năm 2007. 
22-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007. 
22-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc Quy định định mức chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và định mức chi ngân sách xã cho các xã, thị trấn năm 2007. 
04-01-2007 Quyết định đính chính số 01/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam quyết định số 471/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 về việc Quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. 
29-12-2006 Quyết định số 471/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. 
25-12-2006 Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện. 
13-12-2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc điều chỉnh danh mục công trình, nguồn vốn đầu tư các công trình xây dựng cơ bản tại Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 16/02/2006 và Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND ngày 25/7/2006 của UBND huyện Hàm Thuận Nam. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,801,278 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner