Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2007

Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý ban hành: 24 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-09-2007 Chỉ thị số 13/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về tăng cường công tác quản lý bảo vệ nguồn tài nguyên nước trên địa bàn huyện Phú Quý. 
10-09-2007 Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phê duyệt Đề án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia huyện Phú Quý giai đoạn 2007 – 2010. 
10-09-2007 Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc bãi bỏ Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 20/7/2007 của UBND huyện về việc phê duyệt Đề án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia huyện Phú Quý giai đoạn 2007 – 2010. 
21-08-2007 Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phê chuẩn Đề án nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn huyện giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2015. 
21-08-2007 Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc bãi bỏ Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 31/7/2007 của UBND huyện về việc phê chuẩn Đề án nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn huyện giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2015. 
31-07-2007 Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc bãi bỏ Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 08/6/2007 của UBND huyện về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý dự án huyện Phú Quý. 
02-07-2007 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trung tâm Dạy nghề huyện Phú Quý. 
26-06-2007 Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý năm 2007. 
26-06-2007 Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Đề án thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” và cơ chế “Một cửa liên thông” huyện đến UBND các xã. 
22-06-2007 Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc thành lập Trung tâm dạy nghề huyện Phú Quý. 
22-06-2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Phú Quý đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015. 
22-06-2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Kế hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn năm 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2015. 
21-06-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2006. 
19-06-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc điều chỉnh bổ sung danh mục, vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007 từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh để lại cho huyện tự phân khai. 
25-05-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết khu Lạch Dù huyện Phú Quý - tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007 – 2015. 
25-05-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản, vật liệu xây dựng thông thường như đất, đá, cát, sỏi trên địa bàn huyện Phú Quý. 
03-05-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân giai đoạn 2007 – 2010. 
27-04-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn huyện Phú Quý. 
24-04-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Quý. 
24-04-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý về việc ban hành Kế hoạch chủ động phòng, chống bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Phú Quý. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
28,800,093 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner