Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2007

Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh ban hành: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-09-2007 Quyết định số 1494/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2006. 
10-09-2007 Quyết định số 1494/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2006. 
09-08-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Chương trình giải quyết việc làm huyện Tánh Linh giai đoạn 2007 – 2010. 
02-05-2007 Quyết định số 542/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Ban Quản lý Công trình công cộng huyện Tánh Linh. 
04-04-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trạm Khuyến nông huyện Tánh Linh. 
04-04-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em huyện Tánh Linh giai đoạn 2006 – 2010. 
30-03-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2006 – 2010. 
26-03-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Chương trình xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia huyện Tánh Linh giai đoạn 2006 – 2010. 
22-03-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Chương trình giảm nghèo huyện Tánh Linh giai đoạn 2006 – 2010. 
07-02-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc sửa đổi khoản 3, Điều 2 của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND huyện Tánh Linh ban hành kèm theo Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND ngày 24/11/2006 của UBND huyện Tánh Linh. 
23-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc ban hành Chương trình nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Tánh Linh giai đoạn 2006 – 2010. 
29-12-2006 Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh về việc quy định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,800,893 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner