Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2007

Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ban hành: 23 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-08-2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp huyện Tuy Phong. 
17-08-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc sửa đổi Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2007. 
17-08-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007. 
30-07-2007 Quyết định đính chính số 1184/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 11/6/2007 của UBND huyện về việc phân khai chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2007. 
17-07-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Đề án thực hiện chuẩn quốc gia về y tế xã trên địa bàn huyện Tuy Phong đến năm 2010. 
16-07-2007 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc tổ chức triển khai công tác bảo vệ môi trường năm 2007 trên địa bàn huyện Tuy Phong. 
11-07-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tuy Phong. 
06-07-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tuy Phong. 
06-07-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế, lề lối làm việc và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Phong. 
11-06-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc phân khai chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2007. 
19-04-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế và mối quan hệ công tác của Trạm khuyến nông huyện. 
19-04-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Tuy Phong. 
22-03-2007 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc triển khai một số giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh trên tôm hùm nuôi lồng, bè ở xã Vĩnh Tân. 
22-03-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong. 
21-03-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2007. 
02-03-2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII. 
06-02-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2007. 
31-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc bãi bỏ Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND ngày 12/7/2006 của UBND huyện Tuy Phong ban hành quy chế phối hợp giữa các ngành trong công tác thi hành án dân sự. 
16-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy trình cấp giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường. 
29-12-2006 Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
28,799,275 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner