Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch UBND tỉnh
SCT
SGTVT
HĐPTNL
BCĐ
HĐND thành phố Phan Thiết
HĐND thị xã La Gi
HĐND huyện Bắc Bình
HĐND huyện Đức Linh
HĐND huyện Hàm Tân
HĐND huyện Hàm Thuận Bắc
HĐND huyện Hàm Thuận Nam
HĐND huyện Phú Quý
HĐND huyện Tánh Linh
HĐND huyện Tuy Phong
UBND thành phố Phan Thiết
UBND thị xã La Gi
UBND huyện Bắc Bình
UBND huyện Đức Linh
UBND huyện Hàm Tân
UBND huyện Hàm Thuận Bắc
UBND huyện Hàm Thuận Nam
UBND huyện Phú Quý
UBND huyện Tánh Linh
UBND huyện Tuy Phong
Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết
Chủ tich UBND thị xã La Gi
Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình
Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam
Chủ tịch UBND huyện Phú Quý
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong
VP
Trung tâm Công báo
Trung tâm Thông tin

Tổng tập Công báo năm 2007

Hội đồng nhân dân thị xã La Gi ban hành: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-07-2007 Nghị quyết số 46/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. 
25-07-2007 Nghị quyết số 45/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007. 
24-07-2007 Nghị quyết số 43/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2006. 
19-12-2006 Nghị quyết số 77/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách thị xã La Gi năm 2007. 
19-12-2006 Nghị quyết số 76/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách thị xã và các xã, phường năm 2007 – 2010. 
19-12-2006 Nghị quyết số 75/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về thông qua Đề án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng kết cấu hạ tầng năm 2007. 
19-12-2006 Nghị quyết số 74/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về Chương trình giám sát của HĐND thị xã La Gi năm 2007. 
19-12-2006 Nghị quyết số 73/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về nhiệm vụ năm 2007. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
28,800,353 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner